Ознаке

ЗАВЕТИНЕ су пре десетак година покушале да оснују Књижевно друштво ЗАВЕТИНЕ Плус ултра, које би, поред осталог, потпомогло „очување и ширење живе традиције, књижевности и алхемије, антропологије, упоредне религије, старог и новобалканског наслеђа, општекорисног за све слојеве српског народа и човечанства, исконске културе, националне и светске „ … Књижевно друштво би се старало „да се открива закопано народно благо у најширем смислу речи; да се временом оснује Музеј живе традиције (регионални: Звижда и Хомоља, с – и Србије), у коме би се чували трагови традиционалне културе овог поднебља и Балкана; да припомогне општој обнови народног духа, ширења класичних књижевности, словенских, и светских; да издаје зборнике, алманахе и појединачна дела; да организује сусрете компетентних и смотре народног и уметничког стваралаштва.

Пошто то Друштво никада није основано, на жалост, предлажем да на трагу те племените и можда несхваћене идеје, покушамо поново, и оснујемо АКАДЕМИЈУ АЛХЕМИЈЕ Иницијатива за живу традицију, књижевност и алхемију, стваралачку критику и прожимање концентричних кругова националних култура . Не замерите, ако је назив подугачак. У суштини, верујем да  би Иницијатива … на искуствима несебичних настојања београдских ЗАВЕТИНЕ, њеног оснивача и људи окупљених око Мирослава Лукића , могла да оживотвори и створи једну бројну уметничку институцију која би тражила и налазила додирне тачке са другим националним културама како на Балкану, тако и у Европи, па и на другим континентима света. Верујем да би такву књижевну организацију помогли и фондови културе Европе, појединачних земаља света, а и понеки филантропи … Предложио бих свима заинтересованима, који би да буду део Иницијативе, њени чланови, да се јаве на следећу интернет адресу ове Иницијативе, кратким писмом, које би садржало име и презиме, кућну адресу, контакт телефон, као и кратку белешку о себи, можда и пар сугестија о томе: како би требало да изгледа и како да дејствује споменута АКАДЕМИЈЕ АЛХЕМИЈЕ..