Ознаке

Oduvek, tokom vremena bilo je mnogo njih koji su želeli da podignu veo tajni prebačen preko velikih istina egzistencije: odakle dolazimo i kuda idemo? Koji je cilj našeg postojanja? Šta se nalazi izvan materijalnog sveta? Šta je posle smrti?

Tražeći odgovore neki su se osvrnuli ka starim metafizikama, drugi su se okrenuli dogmama i verovanjima različitih crkvi. Magija ovih je samo ugasila nespokojstva, ali nije dala celu istinu i nije ugasila žeđ koja je gorela u srcu iskrenog tražitelja. A oni koji su odabrali doktrinu agnosticizma i materijalizma, negirajući Boga, postali su robovi materije, fanatizma i instikata.

Ova prirodna težnja za prekoračenjem dimenzija vidljivog sveta, spoljnog, u traženju višeg odgovora oslobađajuće prirode, s tim je više prirodnija i jača u svetu u kome moralna i duhovna dekadencija, ambicija, gordost, želja za moć i influenciju, zadovoljavanje unutrašnjih poroka postadoše norma.

Vopus sebi predlaže da istaržuje i pruža onu spoznaju koja može pomoći ljudskom biću da prodre u tajne postanja (kreacije),  približavajući se tako svojoj božanskoj prirodi. Ovo je gnostička spoznaja, mudrost koja život daje i koja istražuje prvobitnu istinu iz koje je proizišao svet sa svim svojim ograncima: umetnost, nauka, filozofija i religija.

Iako proučava mnoge vidove ljudske kulture, različite religije i vere koje su postojale u svetu, Vopus nije i ne predlaže novu religiju, niti se protivi bilo kojoj od ovih.

videti više: http://www.vopus.org/sr/vopus/informacije/sta-je-vopus.html