NOVA knjiga akademika Ljubomira Simovića „Titanik u akvarijumu“, u izdanju IC Matice srpske, po strukturi i temama predstavlja nastavak nekoliko njegovih prethodnih knjiga koje su imale po nekoliko izdanja: „Kovačnica na Čakovini“ (1990), „Galop na puževima“ (1994), „Novi galop na puževima“ (1998), „Guske u magli“ (2005) i „Obećana zemlja“ (2008). Među stranicama ovog dela su intervjui, eseji, članci, zapisi, besede, komentari objavljeni od maja 2007. do maja ove godine. Među njima su i četiri razgovora i jedan tekst koji su objavljeni u „Večernjim novostima“.
U svim ovim raznorodnim prilozima, Simović se još jednom pokazuje kao izuzetno lucidan, produhovljen i oštar posmatrač i tumač naše stvarnosti, istorije, politike, umetnosti, običnog života…

Prisećajući se kako je u njegovom detinjstvu u rodnom Užicu bilo pet pijaca, autor beleži kako se pijace mogu doživljavati i „kao velike izložbe na čijim su kantarima i tezgama izložene žive, mrtve prirode“. Na pijacu se, kaže može ulaziti kao u ogromno pozorište na kome se istovremeno odigrava bezbroj predstava sa monolozima piljara, koji reklamiraju svoju robu, sa svađama konkurenata, i sa živim dijalozima piljara i domaćica. I zbog toga:

Ljubomir Simović
– Bilo gde da putujem, obilazak pijaca smatram obaveznim, u istoj meri kao i posete velikim muzejima i galerijama. Pijace nas na najbrži i najneposredniji način, jezikom koji svi razumeju, obaveštavaju o onom što je suštinsko u životu jednog grada ili naroda. Svaka pijaca će vam ponuditi nešto specifično, nešto neobično i neočekivano, što ćete pamtiti do kraja života.

Nova knjiga Ljubomira Simovića | Kultura | Novosti.rs.