Ознаке

Mala kapija (Mišljenovac, leto 2013, fotodokumentacija Zavetina)

Mala kapija (Mišljenovac, leto 2013, fotodokumentacija Zavetina)

ОПЕТ

Убедиле ме злокобнице
да више не пишем.

Сенке, с лева удесно.

ДЕЛИ ЈОВАН

Ветар се спотиче о облаке.
Три села,
нигде
детета.


МИРОЧ

У овој је планини
много
гладног камења.

Бацио сам се на овдашњу светлост.

AGAIN

They persuaded me,
malevolent ones not to write any more.
Shadows, from left to right.

DELI JOVAN*

The wind
trips against clouds.

Three villages and not a single child.

___________

* A mountain in eastern Serbia, near the town of Negotin. (Translator’s Note)

MIROC*

This mountain harbors
many
hungry stones.

I throw myself upon the resident light.

________ izvor: In Short / Adam Puslojić….
Videti: https://sites.google.com/site/editionsectiocaesarea/prozori-zavetina/adampuslojicukratko

Видети више о Адаму Пуслојићу : http://antologijaol.wordpress.com/?s=%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC+%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%9B